Koran Beluisteren:
 

Vorige Surah  |  Volgende Surah

 
 

 

 

Klik hier als de Surah niet werkt

Nederlands | Arabisch
 
 
001 Al-Faatihah
 
 
 Het Openings Hoofdstuk van de Heilige Koran.
 Geopenbaard vr de Hidjrah.
 Dit hoofdstuk heeft 7 strofen.
 
 1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
 
 2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
 
 3. De Barmhartige, de Genadevolle.
 
 4. Meester van de Dag des Oordeels.
 
 5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
 
 6. Leid ons op het rechte pad,
 
 7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen,
 op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.
 
 

 Koran beluisteren wordt voor u mogelijk gemaakt door de Marokkaanse startpagina!