Koran Beluisteren:
 

Vorige Surah  |  Volgende Surah

 
 

 

 

Klik hier als de Surah niet werkt

Nederlands | Arabisch
 
086 De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)
 

Geopenbaard vr de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 17 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de hemel en bij de morgenster.

2. En wat weet gij (er van) wat de morgenster is?

3. Het is een ster van doordringende helderheid.

4. Er is geen ziel waarover geen wachter is.

5. Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd.

6. Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen,

7. Welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben.

8. Voorzeker, Hij kan hem (tot het leven) terugroepen.

9. Op de Dag waarop de geheimen zullen worden geopenbaard.

10. Dan zal hij geen kracht en geen helper hebben.

11. Bij de wolk die regen geeft.

12. En de aarde, die door planten splijt.

13. Dit is zeker een beslissend woord,

14. Het is geen scherts.

15. Voorwaar zij smeden een plan.

16. En ook Ik smeed een (machtiger) plan.

17. Geef derhalve de ongelovigen voor een wijle uitstel,

 
 

Koran beluisteren wordt voor u mogelijk gemaakt door de Marokkaanse startpagina!