Koran Beluisteren:
 

Vorige Surah  |  Volgende Surah

 
 

 

 

Klik hier als de Surah niet werkt

Nederlands | Arabisch
 
099 Het Geschudek (Az-Zalzalah)
 

Geopenbaard vr de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wanneer de aarde hevig zal worden geschud,

2. En zij haar binnenste naar buiten zal keren,

3. En de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?"

4. Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen,

5. Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard.

6. Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden.

7. Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.

8. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen.

 
 

Koran beluisteren wordt voor u mogelijk gemaakt door de Marokkaanse startpagina!